ZOZNAM PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosti INTERSPORT Digital Business GmbH, 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakúsko a INTERSPORT Austria GmbH, 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Rakúsko, ako spoloční prevádzkovatelia v súvislosti so všetkými účelmi spracovania v súvislosti s internetovým obchodom, v súčasnosti prenášajú osobné údaje, ktorých sú prevádzkovateľmi, nasledujúcim príjemcom osobných údajov:

Marketing a prieskum spokojnosti zákazníkov

Dialogschmiede GmbH so sídlom Ungargasse 64-66/1/110, 1030 Wien, Rakúsko

Facebook Ireland Ltd, so sídlom na adrese Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, Spojené štáty americké

INTERSPORT Austria Gesellschaft mbH so sídlom Flugplatzstraße 10, 4600 Wels, Rakúsko

 

Priamy marketing (prostredníctvom sms alebo e-mailu)

Via Mobile, s r.o., so sídlom Mateja Bela 7, Bratislava 811 06

 

Dopravné a doručovacie služby

Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, IČO: 31 329 217