5 ROČNÁ ZÁRUKA NA BICYKLE GENESIS*

Výber zo širokého sortimentu bicyklov v predajniach INTERSPORT pre vás bude ešte príjemnejší. K mimoriadnej kvalite, moderným technológiám a elegantnému dizajnu patrí už tradične aj predĺžená záruka na rám bicyklov GENESIS. Tieto bicykle sú vyvíjané tímom nadšených cyklistov exkluzívne pre INTERSPORT v susednom Rakúsku.

Zakladáme si na kvalite našich bicyklov, preto sme sa rozhodli predĺžiť záruku na rám bicyklov značky GENESIS až na 5 rokov!

Všetci, ktorí si kúpia nový bicykel, tak môžu počítať nie len s odborným poradenstvom a profesionálnym servisom, ale odteraz aj s garanciou dlhej životnosti rámu vášho bicykla. Postačí, ak do 6 týždňov od kúpy bicykla alebo najazdených max. 150 km absolvujete servisnú prehliadku, ktorú budete následne raz ročne opakovať.

Prajeme vám príjemnú jazdu a veľa šťastných kilometrov!

*KOMPLETNÉ ZNENIE PODMIENOK PREDĹŽENEJ ZÁRUKY

Predĺženou zárukou sa rozumie zmluvná dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá nie je verejným prehlásením a nepodlieha ustanoveniam Obchodného ani občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti týkajúce sa predĺženej záruky na rám bicykla sa riadia výhradne touto dohodou a jej podmienkami. Na bicykle pre dospelých značky GENESIS sa pri splnení nasledujúcich podmienok (všetkých spoločne) vzťahuje 5-ročná záruka na rám bicykla.

 1. Záruka platí výhradne na modely bicyklov značky Genesis s hliníkovým rámom, ktoré boli zakúpené v predajniach INTERSPORT v Slovenskej republike.
  (Pri modeloch s karbónovým rámom a pri celoodpružených bicykloch platí 3-ročná záruka.)
 2. Bicyklom pre dospelých sa rozumie bicykel s priemerom kolies 26" a viac.
 3. Bicykel musí byť minimálne 1× ročne od jeho kúpy servisovaný v servise predajní INTERSPORT v Slovenskej republike.
  1× ročne znamená minimálne 1× počas každých bezprostredne po sebe nasledujúcich 12 mesiacoch od dátumu kúpy bicykla až do uplynutia 60 mesiacov.
  Prvá servisná prehliadka je tzv. garančná prehliadka a je poskytovaná zdarma. Garančnú prehliadku treba vykonať najneskôr do 6 týždňov od kúpy bicykla, resp. po maximálne 150 odjazdených kilometroch.
  Každá absolvovaná servisná prehliadka musí byť zapísaná a potvrdená v servisnej knižke bicykla.
 4. Výrobné číslo na ráme bicykla musí byť čitateľné.
 5. Rám bicykla musí byť v pôvodnom farebnom vyhotovení vrátane pôvodného laku.
  Predajca nepreberá zodpovednosť za výrobné postupy iných firiem (pieskovanie, vypaľovanie nového laku atď.).
 6. Pri reklamácii treba predložiť doklad o kúpe a servisnú knižku bicykla.
 7. Doba vybavenia zmluvnej predĺženej záruky na rám bicykla sa neriadi ustanoveniami Obchodného ani Občianskeho zákonníka. Predávajúci sa zaväzuje uplatnenú záruku riešiť bezodkladne.
 8. Predávajúci sa zaväzuje, že u bicykla v pôvodnej špecifikácii opraví alebo vymení na svoje náklady rám, ak sa na ňom vyskytla závada, ktorej príčinou je výrobná alebo materiálová chyba. V prípade výmeny dostane kupujúci identický alebo porovnateľný rám, príp. rám na kvalitatívne vyššom stupni.
 9. Predajca si vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti každej reklamácie týkajúcej sa záruky na rám bicykla. Záruka sa vzťahuje na materiál, jeho spoje a prehrdzavenie.
  Zo zásady ju nie je možné uplatniť na poškodenia spôsobené úrazom, mechanickým poškodením alebo neodbornou opravou.
  Dĺžka životnosti bicykla závisí od mnohých faktorov (intenzita, spôsob a podmienky používanie bicykla, kvalita a pravidelnosť servisu, hmotnosť jazdca atď.).