ZVOLÁVACIA AKCIA
FITNESOVÉ RUKAVICE ENERGETICS FTG710

Ochrana zákazníka je pre INTERSPORT prvoradá. Kladieme veľký dôraz na kvalitu a bezpečnosť, a preto podliehajú všetky produkty z nášho sortimentu prísnym kontrolám kvality.

Napriek tomu sa môže v ojedinelých prípadoch stať, že v našom širokom sortimente nejaké produkty nezodpovedajú najvyšším nárokom na kvalitu.

Preto INTERSPORT Austria Gesellschaft GmbH preventívne zvoláva na vrátenie nasledovného výrobku:
Fitnesové rukavice Energetics FTG710, model č. 270695 )

Energetics FTG710

Výrobok obsahuje nadmerné množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkových látok (PAH). PAH môžu spôsobiť rakovinu a sú tiež karcinogénne, mutagénne a toxické pre reprodukciu.

Všetci zákazníci, ktorí si už daný výrobok zakúpili, ho môžu samozrejme vrátiť najbližšiemu predajcovi INTERSPORT.
Kúpna cena bude zákazníkom vrátená aj bez potvrdenia o kúpe.

Zákazníci, ktorí majú v tejto súvislosti otázky, môžu kontaktovať zákaznícky servis počas pracovných dní od pondelka do piatku od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421 905 348 555 alebo poslať e-mail na adresu [email protected].