DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE – dobrovoľné stiahnutie cyklistických fliaš ZEFAL pre deti z trhu

Spoločnosť ZEFAL SA (ďalej len „ZEFAL“) zistila, že určité cyklistické fľaše ZEFAL pre deti nie vždy spĺňajú vysoké normy kvality a bezpečnosti spoločnosti ZEFAL. Skúškami sa preukázalo, že v zriedkavých prípadoch sa môže príliš ľahko uvoľniť ventil ovládaný potiahnutím/zatlačením.

V prípade, že by sa ventil ovládaný potiahnutím/zatlačením uvoľnil počas pitia, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Doteraz však spoločnosti ZEFAL nie sú známe žiadne incidenty ani uvoľnené ventily. Keďže sú však dotknuté fľaše špecificky navrhnuté pre deti, z dôvodu čo najvyššej opatrnosti sa spoločnosť ZEFAL rozhodla dobrovoľne stiahnuť dotknuté fľaše z trhu.

Dotknuté fľaše boli v predaji medzi januárom 2017 a januárom 2022 v rôznych vzoroch a farbách. Všetky dotknuté modely majú na dne fľaše označenie „ZEFAL“ a sú jasne rozpoznateľné ako detská fľaša a jedná sa konkrétne len o fľaše s výškou 158 mm a objemom 350 ml.

Príklady fliaš GENESIS (ZEFAL):

Obrázok dne fľaše (možné sú iné farby):

Ak sú dve číslice blízko šípky: 17, 18, 19, 20 alebo 21, toto stiahnutie sa vzťahuje na vašu fľašu. 

Ak vlastníte túto fľašu, mali by ste ju prestať používať a mali by ste kontaktovať spoločnosť ZEFAL a dohodnúť si vrátenie peňazí.
Prosíme vás, aby ste poslali iba uzáver fľaše v zalepenej obálke spolu s vaším menom, adresou, telefónnym číslom, e-mailovou adresou a bankovými údajmi na adresu:

ZEFAL SA
ZI LES CAILLOUX
1, ROUTE D'OUVROUER
45150 JARGEAU
France

Po doručení vám čo najskôr zaplatíme odporúčanú maloobchodnú cenu 5 €.

Vaše osobné údaje použijeme len na účely tejto zvolávacej akcie. Vaše údaje odstránime, len čo to bude právne možné.

Ak máte pochybnosti, či sa stiahnutie týka vašej fľaše, môžete poslať spoločnosti ZEFAL obrázok fľaše, aby potvrdila, či sa jej stiahnutie týka.

V súvislosti s otázkami, ďalšími informáciami a pokynmi na vrátenie navštívte webovú stránku spoločnosti ZEFAL na adrese www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall.

Váš predajca ZEFAL