Bratislavský kraj

 

Predajne

Meno Adresa PSČ/mesto Telefón
INTERSPORT Bratislava Aupark OC Aupark, Einsteinova 18 SK-851 01 Bratislava +421 907 919 504
INTERSPORT Bratislava Avion AVION SHOPPING PARK, Ivanská cesta 16 SK-821 04 Bratislava +421 917 563 820
INTERSPORT Bratislava Bory Lamač 6780 SK-84002 Bratislava 02/52622022
INTERSPORT Bratislava Centrál OC Centrál, Metodova ul. 6 SK-821 08 Bratislava 0910 355 770
INTERSPORT Bratislava Petržalka OC Galéria Petržalka, Panónska cesta 25 SK-851 04 Bratislava +420 739 321 066
INTERSPORT Foltan Nivy centrum, Mlynské nivy 5A SK-821 09 Bratislava +421 904 816 561