Analýza chodidla INTERSPORT

Len pár krokov a získate bežeckú obuv zodpovedajúcu vašim osobným potrebám.

Pri behu na vzdialenosť desať kilometrov priemerne zaťažíme bežeckú obuv hmotnosťou od 150 do 200 ton. Musia tlmiť, podopierať a viesť. Okrem toho by mali poskytovať najvyššiu bezpečnosť, výborný kontakt so zemou a v neposlednom rade radosť z pohybu. Aby obuv plnila svoju funkciu, musí perfektne sadnúť. S cieľom dosiahnuť najlepší výsledok sme v INTERSPORTe zaviedli analýzu chodidiel. Skúmame fyziologické charakteristiky chodidiel s cieľom vybrať obuv podľa individuálnych daností. Odborný konzultant sa spolu so zákazníkom s pomocou najmodernejšej techniky krok po kroku dopracuje k ideálnej bežeckej obuvi zodpovedajúcej zákazníkovým potrebám.

1. Typ chodidla

Prostredníctvom špeciálnej analýzy chodidla zisťujeme presnú veľkosť, posudzujeme „objem“, indentifikujeme problémové zóny a určujeme typ chodidla.

   
   
   

Normálne chodidlo:

Normálne chodidlá majú funkčné svalstvo a väzivo. Pozdĺžna a priečna klenba sú vyvinuté a sú schopné poskytovať prirodzené tlmenie a oporu.

 

Nízka klenba alebo plochá noha:

Tieto chyby rozpoznáme podľa plochej pozdĺžnej klenby. Spôsobuje ich oslabené svalstvo a väzivo. Klenba chodidla leží nízko a je slabá. Následkom toho sa chodidlo vytáča smerom dovnútra.

 

Vyklenuté chodidlo:

Vyklenutie chodidla býva väčšinou spôsobené vrodenou chybou. Pozdĺžna klenba je  strnulá a preto nedokáže prirodzene tlmiť. Charakteristickým znakom je nadmerne vysoká klenba a členok.

 

Priečne plochá noha:

V tomto prípade je padnutá priečna klenba chodidla. Následky: prirodzené tlmenie a balans v oblasti špičky sú nedostatočné.

 

  

2. Pozícia chodidla

V ďalšom kroku  zisťujeme, či dochádza k chybnej rotácii chodidla ako je pronácia a supinácia. Bežecká obuv musí totiž nohu podopierať a viesť. Podstatnú úlohu pri tom zohráva kontrola pohybu v oblasti členku.

Pronácia

je nadmerné vytáčanie chodidla dovnútra. Pevnými, stabilizujúcimi elementmi na vnútornej strane obuvi a vhodnými vložkami v obuvi možno jej následné symptómy účinne eliminovať.

 

Supinácia

Prirodzený biologický mechanizmus tlmenia je obmedzený, následkom čoho môžu pôsobiace sily nárazov viesť k preťaženiu. Supinátori preto potrebujú flexibilnú, mäkkú obuv s funkčným tlmením a vykrojeným mostíkom.

 
  

 

3. Typ vložky

Na základe analýzy chodidla vám odporučíme obuv zodpovedajúcu vašim individuálnym danostiam, prípadne odporučíme vhodnú vložku do obuvi.  Výstelka obuvi s vložkou zabezpečuje potrebnú stabilitu a kontrolu pohybu, ako aj pohodlie.

Pre normálne chodidlo

Odľahčenie päty.  Podoprenie klenby chodidla. Anatomický tvar pre dostatočné pohodlie.

Pre nízku klenbu/plochú nohu

Stabilizácia päty. Podoprenie pozdĺžnej klenby. Lepšie prekrvenie, optimálne rozloženie tlaku, chodidlo sa menej unavuje.

  

Pre vyklenuté chodidlo

Vystlanie päty a vonkajšie zosilnenie. Výrazné podoprenie klenby chodidla. Lepšia absorpcia nárazov a rozloženie tlaku.

Pre priečne plochú nohu

Stabilizácia a podoprenie špičky. Lepšie rozloženie tlaku, viac sily vo fáze odrazu, chodidlo sa menej unavuje. Optimálna koordinácia nášlapu.


 
  

 

Špičkový výkon vďaka INTERSPORT analýze chodidiel

Výberu bežeckej obuvi venujte dostatočný čas! Počas dňa sa chodidlá zväčšujú a rovnako je to aj pri behu. Intersport–poradcovia tieto zmeny zohľadňujú. Medzi palcom na nohe a špičkou obuvi musí ostať voľné miesto aspoň 4-5mm, to je cca hrúbka palca na ruke. Vo fáze dopadu sa totiž prsty posúvajú dopredu.

 

 

Počítačovú analýzu môžete využiť v týchto predajniach INTERSPORT:

INTERSPORT
Banská Bystrica
INTERSPORT
Levice
INTERSPORT
Liptovský Mikuláš
INTERSPORT
Nitra
INTERSPORT
Zvolen

 

Pre úspešné prevedenie analýzy chodidla je potrebné mať oblečené krátke nohavice.