Predĺžená záruka na rám bicykla v predajniach Intersport v Slovenskej republike


Predĺženou zárukou sa rozumie zmluvná dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá nie je verejným prehlásením a nepodlieha ustanoveniam Obchodného ani Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti týkajúce sa predĺženej záruky na rám bicykla sa riadia výhradne touto dohodou a jej podmienkami.

Na bicykle pre dospelých značky GENESIS a Nakamura sa pri splnení nasledujúcich podmienok (všetkých spoločne) vzťahuje 5-ročná záruka na rám bicykla.


1. Záruka platí výhradne na modely bicyklov značky Genesis a Nakamura s hliníkovým rámom, ktoré boli zakúpené v predajniach Intersport v Slovenskej republike. (Pri modeloch s karbónovým rámom a pri celoodpružených bicykloch platí 3-ročná záruka.)


2. Bicyklom pre dospelých sa rozumie bicykel s priemerom kolies 26” a viac.


3. Bicykel musí byť minimálne 1× ročne od jeho kúpy servisovaný v servise predajní Intersport v Slovenskej republike (servisné miesta sú uvedené na www.intersport.sk). 1× ročne znamená minimálne 1× počas každých po sebe nasledujúcich 12 mesiacoch od dátumu kúpy bicykla až do uplynutia 60 mesiacov. Prvá servisná prehliada je tzv. garančná prehliadka a je poskytovaná zdarma. Garančnú prehliadku treba vykonať najneskôr do 6 týždňov od kúpy bicykla, resp. po maximálne 200 odjazdených kilometroch. Každá absolvovaná servisná prehliadka musí byť zapísaná a potvrdená v servisnej knižke bicykla.


4. Výrobné číslo na ráme bicykla musí byť čitateľné.


5. Rám bicykla musí byť v pôvodnej farebnej kombinácii vrátane pôvodného laku. Predajca nepreberá zodpovednosť za výrobné postupy iných firiem (pieskovanie, vypalovanie nového laku atď.).


6. Pri reklamácii treba predložiť doklad o kúpe a servisnú knižku bicykla.


7. Doba vybavenia zmluvnej predĺženej záruky na rám bicykla sa neriadi ustanoveniami Obchodného ani Občianskeho zákonníka. Predávajúci sa zaväzuje uplatnenú záruku riešiť bezodkladne.


8. Predávajúci sa zaväzuje, že bicyklu v pôvodnej špecifikácii opraví alebo vymení na svoje náklady rám, ak sa na ňom vyskytla závada, ktorej príčinou je výrobná alebo materiálová chyba. V prípade výmeny dostane kupujúci identický či porovnateľný príp. kvalitatívne vyšší rám.


9. Predajca si vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti každej reklamácie týkajúcej sa záruky na rám bicykla. Záruka sa vzťahuje na materiál, jeho spoje a prehrdzavenie. Zásadne sa nedá uplatniť na poškodenia spôsobené úrazom, mechanickým poškodením alebo neodbornou opravou. Životnosť bicykla závisí od mnohých faktorov (intenzita, spôsob a podmienky používanie bicykla, kvalita a pravidelnosť servisu, hmotnosť jazdca atď.).