Nemohli by ste mi odporučiť tréningový plán?

19.08.2011

Na samom začiatku je cieľ a my sa motivujeme tým, že tento cieľ chceme dosiahnuť. Podstatou nášho snaženia je však samotná cesta k tomuto cieľu. Preto by sme si mali na začiatku položiť niekoľko otázok. Aká je moja východisková situácia a súčasná kondícia? Je reálne, aby som zabehol maratón? Je stanovený cieľ výzvou? Je moja výkonnosť merateľná?

Je zbytočné popisovať tu univerzálny tréningový plán prípravy na maratón. Jediným správnym riešením je individuálny tréningový plán vychádzajúci z momentálnej úrovne každého jednotlivca.

Odporúčam preto nasledujúci postup. Začnite s lekárskym vyšetrením na ortopédii a internom oddelení. Tam vám povedia, či netrpíte nejakými chybami držania tela, prípadne internými problémami obmedzujúcimi športové možnosti, napríklad cukrovkou. Ako ďalší krok odporúčam vybrať vhodný typ bežeckej obuvi, ktorý rešpektuje Vaše anatomická špecifiká.

Než začnete s prvým tréningom, skúste si položiť ešte jednu otázku. Ako dlho vydržím bežať? Minútu, pätnásť, tridsať alebo viac? Na základe tejto odpovede a lekárskych vyšetrení môže byť zostavený Váš individuálny tréningový plán. Aby sa dostavili požadované úspechy a výkon, je dobré využiť profesionálne poradenstvo, napríklad z oblasti športového lekárstva. Ďalšou možnosťou je spolupráca s osobným trénerom.