Potrebujú ženy naozaj iné bežecké topánky ako muži?

20.05.2011

Rozdiely medzi pánskymi a dámskymi bežeckými topánkami nie sú len vo farebnom prevedení.

Veľmi málo sa v súvislosti s behom diskutuje o anatomických rozdieloch medzi mužmi a ženami. Existujú dva rozhodujúce rozdiely ich pohybového aparátu. Ženské chodidlo nie je len zmenšenina toho mužského. Má užšiu pätu, celkovo je kratšie a v prednej časti naopak širšie ako mužské chodidlo. Tiež oporná fáza prebieha u žien rozdielne, pretože majú z dôvodu širšej panvy väčšie sklony k pronácii.

Z toho vyplývajú rozdielne požiadavky na dámske modely bežeckých topánok. Mali by byť užšie v oblasti päty a na špičke. Ďalej musia poskytovať väčšiu oporu na vnútornej strane a brať ohľad na tlak päty, vedenie prstov a optimálny prechod z došľapovej do odrazovej fázy.

V súčasnosti ponúkajú takmer všetci výrobcovia špeciálne dámske modely bežeckých topánok, ktoré sú vyrábané s ohľadom na rôzne anatomické odlišnosti. Podrážka týchto topánok je pod pätou vyššia, aby došlo k posunu ťažiska smerom dopredu. To umožní optimálny prechod z došľapovej do odrazovej fázy. Vzhľadom na nižšiu hmotnosť žien, a teda aj menšiu nutnosť tlmenia došľapu, sú dámske modely tiež ľahšie.

Každý pár dámskych bežeckých topánok by mal spĺňať individuálne požiadavky a eliminovať prípadné nedostatky bežkyne.