1. Zimný MTB maratón na Slovensku

20.12.2010

3.ročník - 22.1.2011 - Marianka

Bajkoval si v lete na INTERSPORT Stupava Trophy 2010?
Čo tak overiť si znovu kondičku na snehu ;-) Chceš byť aj TY jedným z účastníkov 3. ročníku 1. zimného MTB Maratónu na Slovensku? Štartujeme 22.1. 2011 o 11.00 v Marianke a TY môžeš byť opäť pri tom!
Bude o teba perfektne postarané. Na námestí bude vykurovaný veľkokapacitný stan o rozlohe 400 m2. Na námestí a v okolí stanu bude nainštalovaných 15 kusov vykurovacích hríbov.


Dátum konania

 • Dátum: sobota 22.1.2011
 • Miesto: Marianka, námestie 4.apríla, hostinec u Nováka zobraz na Google maps

Prezentácia

 • od 8:00 do 10:30
 • Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Štart

 • 11:00

Trasa

 • 30km / 600m prevýšenie

Občerstvenie

 • na trati 1x
 • v cieli

Kategórie

 • A: ženy, do 29
 • B: ženy, 30-39
 • C: ženy, 40+
 • D: muži, do 18
 • E: muži, 19-29
 • F: muži, 30-39
 • G: muži, 40-49
 • H: muži, 50+


Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 18.1.2011. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

 • Číslo účtu: 262 307 6182 /1100
 • IBAN: SK90 1100 0000 0026 2307 6182
 • SWIFT / BIC: TATRSKBX


Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov ).


Prihlásenie a platba v hotovosti je možná v predajniach:

Štartovné

 • uhradené do 31.12.2010 – 15 EUR
 • uhradené od 1.1.2011 do 18.1.2011 – 20 EUR
 • uhradené osobne pri prezentácii v deň štartu – 25 EUR

V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde 0,5l nápoj Gatorade; športové tyčinky od MAX SPORT; občerstvenie na trati; v cieli guláš; 0,5l nealko alebo pivo; DVD z maratónu; pamätné tričko (osobne pri prezentácii v deň štartu negarantujeme); WALTER SPORT v obchodnom centre Avion poskytne prvým 400 účastníkom 20 % zľavu na nákup v predajni.

Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Ceny:

Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: INTERSPORT, Sensor, MAX SPORT, Sportfull-davorin, RUDY PROJECT, Koliesko, WALTER SPORT, Bicykle Peter Prívara, Libike Bike, Pepsi Cola-Gatorade, FOTOLAB, Jaski poskytnú hodnotné ceny.

Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov. Hlavnou cenou v tombole bude horský bicykel značky GENESIS.


Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš MTB maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )

Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Ubytovanie:

Pútnický Mlyn - restaurant & pension
Nám. 4. apríla 1, Marianka 900 33
Tel.: 02/ 65934 386, Mobil: +421 903 743 874, info_(a)_putnickymlyn.sk


V prípade nejasností nás kontaktujte:

Radovan Dlouhý, rado_(a)_stupavskymaraton.sk
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.