Na čo by som nemal zabudnúť pri príprave na túru?

08.09.2010

Pri plánovaní dlhšieho výletu sa nevyhnete tomu, aby ste si neurobili kontrolný zoznam.

Hore by ste mali napísať: „Čo by som chcel kde a ako zažiť?“ Nenáročný poldenný výlet značenými chodníkmi s možnosťami občerstviť a ukryť sa? Alebo dvojtýždňový vysokohorský trek na ťažko? Všetko medzitým je možné.

Keď si ujasníte cieľ a dĺžku túry, nastáva tá ťažšia časť: Najprv si naštudujete možné trasy v špeciálnych turistických či horolezeckých sprievodcoch. Zo sprievodcov sa dozviete dôležité informácie - dĺžka túry, strmosť a náročnosť terénu, exponovanosť, schodnosť trasy v závislosti od ročného obdobia, orientačne náročné úseky, zdroje pitnej vody, možnosti občerstvenia a prenocovania atď. Ďalšou pomôckou je topografická mapa, podľa ktorej si dokážete urobiť plastickú predstavu o krajine. Keď budete mať všetky tieto informácie, môžete sa začať venovať výstroju. Náročnosť a podmienky túry by ste mali zohľadniť pri výbere oblečenia, obuvi, batohu aj jeho obsahu (napr. spací vak, stan, kempingová výbava).

Kto sa vydáva do neznámych, prípadne neznačených oblastí, či oblastí bez chodníkov a ciest, mal by sa vybaviť GPS navigáciou. Aj v domácom prostredí sa však pri zlom počasí môžete stratiť. Preto by ste nemali doma zabudnúť svoj mobilný telefón - v prípade núdze dokážete privolať pomoc. Predovšetkým by však k takej situácii ani nemalo dôjsť. Preto mám úplne hore na zozname odhad vlastných síl.