INTERSPORT Slovenská Republika :: Aktuality - Novinky :: - NAKÚP V ZĽAVE A VYHRAJ! ::

NAKÚP V ZĽAVE A VYHRAJ!

06.08.2018

Našim poslaním je prinášať šport ľuďom a veľmi si ceníme, že ste sa rozhodli seba, alebo svojich blízkych potešiť nákupom práve v INTERSPORTe. Trom vyžrebovaným výhercom vrátime vynaložené prostriedky vo výške nákupu naspäť!

Stačí v čase platnosti nášho augustového letáku od 15. – 26. 8. 2018 zakúpiť v ktorejkoľvek kamennej predajni INTERSPORT akýkoľvek športový produkt alebo produkty, odfotiť blok z nákupu, a do 30. 8. 2018 poslať elektronicky túto fotku spolu s vaším menom, číslom vašej zákazníckej karty a poštovou adresou na e-mailovú adresu: intersport_(a)_intersport.sk.

Ak sa chcete zapojiť do súťaže musíte byť majiteľom zákazníckej karty INTERSPORT. V prípade, že ju nemáte, radi Vám ju na počkanie vystavíme na každej predajni.

Do 7. 9. 2018 budú na tejto stránke oznámení traja výhercovia, ktorým pošleme hodnotu vo výške ich nákupu vo forme darčekových poukážok na nákup v INTERSPORTe naspäť.


Gratulujeme výhercom, ktorí nakúpili v INTERSPORTe a spravili si radosť zo športu!

Pán Martin Petrík z Humenného získava za nákup v hodnote 100,09 € nákupné poukážky v hodnote 100 €.
Pani Marianna Kereskeniová z Valašskej Dubovej získava za nákup v hodnote 53.96 € nákupné poukážky v hodnote 55 €.
Pani Katarína Kráľová z Bojníc získava za nákup v hodnote 24,99 € nákupné poukážky v hodnote 25 €.
Srdečne gratulujeme a želáme super INTERSPORTové zážitky!


Kompletné podmienky súťaže:

Pre účasť v súťaži je potrebné uskutočniť nákup v ktorejkoľvek predajni INTERSPORT v čase 15. – 26.8.2018, odfotiť pokladničný blok z nákupu a zaslať tento blok do 30. 8. 2018 spolu so svojimi kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, číslo zákazníckej karty, ulica, mesto, PSČ) elektronicky na e-mailovú adresu: intersport_(a)_intersport.sk.

Výhra v súťaži a odovzdanie výhry:

Traja vyžrebovaní výhercovia získajú hodnotu svojho nákupu uvedeného na pokladničnom bloku naspäť vo forme darčekových poukážok INTERSPORT. Výhercovia budú zverejnení do 7. 8. 2018 a poukážky budú výhercom zaslané na ich uvedenú poštovú adresu do konca septembra. Za neprevzatie zásielky zo strany výhercu, alebo nedoručenie zásielky zo strany pošty organizátor súťaže nezodpovedá.

Ďalšie podmienky súťaže:

V prípade výhry súhlasím so zverejnením svojho mena. Z účasti sú vylúčení zamestnanci spoločnosti INTERSPORT, zamestnanci partnerov prevádzkujúcich predajne INTERSPORT, ako aj zamestnanci partnerov spoločnosti, ktorí sú alebo boli zapojení do prípravy alebo spracovania súťaže. Peňažná náhrada alebo výmena cien za inú protihodnotu nie je možná. Vymožiteľnosť práva je vylúčená. Jedna osoba môže byť vyžrebovaná iba raz. Príspevky z falošných profilov budú zo súťaže vylúčené.  Účasť v súťaži je na vlastnú zodpovednosť.

Ochrana osobných údajov:

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas INTERSPORTu na zasielanie ďalších informácií týkajúcich sa tejto súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania podľa príslušných právnych predpisov. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov a informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov prostredníctvom INTERSPORT-u sú dostupné na stránke www.intersport.sk. Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a účastník súťaže môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: intersport_(a)_intersport.sk

Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť INTERSPORT SK s.r.o., Rožňavská 12, 821 04 Bratislava, SR (ďalej len „organizátor“). Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž predĺžiť, či bez náhrady ukončiť. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na organizátorovi súťaže. Organizátori ani spoluorganizátori súťaže nezodpovedajú za prípadné škody vzniknuté výhercom súťaže v súvislosti s užívaním výhry. Akékoľvek vymáhanie účasti alebo výhry v súťaži právnou cestou je vylúčené.