Šport je najlepším prostriedkom proti starnutiu

31.07.2012

Prečo sa tak často stretávame s tvrdeniami, že šport bráni predčasnému starnutiu a dokáže dokonca predĺžiť život? Jednoducho preto, lebo je to pravda. Svojimi prekvapivými výsledkami to dokazuje to množstvo výskumov. Ďalšou vedecky dokázanou skutočnosťou je, že nikdy nie ste pristarý na to, aby ste začali športovať.

Vedecká štúdia je dôveryhodná vtedy, ak je podložená dostatočným množstvom dát. Dobrým príkladom fundovaného výskumu je štúdia taiwanského Lekárskeho výskumného ústavu. Vedci v lete v roku 2011 zistili, že ľudia, ktorí pravidelne športujú, si môžu predĺžiť život. Vyhodnotili 400000 zozbieraných u testovaných osôb, ktoré boli do štúdie zapojené v priemere osem rokov. V rokoch 1996 až 2008 sa každoročne skúmalo športové správanie mužov a žien.

Dĺžka života vzrástla o tri roky
Detailný pohľad na výsledky ukazuje, že už 92 minút športu za týždeň zníži všeobecné riziko úmrtia o 14 percent, v porovnaní s fyzicky pasívnym človekom. Riziko úmrtia na rakovinu sa zníži o 10 percent. Dĺžka života stúpne priemerne o tri roky. Ak sa venujete športu ešte intenzívnejšie, môžete riziko úmrtia znížiť ešte viac.

Športujúci seniori sú zdravší
Na zmenu životného štýlu nie je nikdy neskoro, ak chcete začať športovať, nemusíte byť mladí. Aj seniori, ktorí doteraz športovali iba zriedka, dokážu vďaka pravidelnému tréningu dosiahnuť značný nárast výkonnosti. K tomuto záveru dospeli vedci na Vysokej škole športu v Kolíne v roku 2010. Vyhodnotili maratónske a polmaratónske časy 900000 bežcov na 135 maratónoch a 110 polmaratónoch a dodatočne urobili prieskum na tému šport u 13000 športovcov. Pri analyzovaní dát sa ukázalo, že štvrtina vytrvalostných bežcov vo veku od 65 do 69 rokov bola rýchlejšia ako polovica bežcov vo veku od 20 do 54 rokov.