|Viac

Realizačný tím

 

Vlastník

INTERSPORT Austria GmbH
Flugplatzstrasse 10
A-4600 Wels 
E-Mail: intersport_(a)_intersport.sk

DIČ: ATU 25138106

 

 

Redakcia

Zuzana Vyšinská
Zuzana.vysinska_(a)_intersport.sk

 

 

Grafická úprava a programovanie

artindustrial informationstechnologien GmbH
Mariahilferstraße 111 / Top 6
A-1060 Wien
http://it.artindustrial.com

 

Obsah a zákonnosť iných webových stránok, ku ktorým nájdete odkazy na týchto stránkach, INTERSPORT nekontroluje. INTERSPORT nemá žiadny vplyv na tvorbu týchto stránok a výslovne sa dištancuje od všetkých tu uvedených obsahov. INTERSPORT nepreberá za tieto obsahy zodpovednosť a tiež za ne neručí.


Osobné údaje, ktoré na týchto stránkach uvádzate, budú s ohľadom na platné slovenské a európske predpisy o ochrane osobných údajov použité výhradne pre spracovanie Vašich otázok. Trvalé uloženie a používanie týchto údajov je možné len s Vašim výhradným súhlasom (v súvislosti s účasťou na výhernom zlosovaní,...). Tento súhlas môže byť kedykoľvek a bezplatne odvolaný, napr. e-mailom:  intersport_(a)_intersport.sk. INTERSPORT samozrejme uchováva Vaše údaje v tajnosti, nepredáva ich, neprenajíma, ani neposkytuje tretím osobám.

 

Ochrana osobných údajov

Účasťou na spotrebiteľskej súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb.z., svoj súhlas s tým, aby osobné údaje poskytnuté behom tejto súťaže (meno, priezvisko, email, psč, mesto a tel. číslo) boli až do odvolania zaradené do databázy organizátorov súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. Poskytnutý súhlas súťažiaceho zahrňuje taktiež súhlas s prenosom osobných údajov do štátov EU. Organizátor nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely  súhlasí účastní s tým, že udané osobné údaje môžu byť použité na marketingové účely. Tieto údaje nebudú zo strany organizátorov poskytnuté na tretie subjekty.
Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a účastník súťaže môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: intersport_(a)_intersport.sk