INTERSPORT Slovenská Republika :: Aktuality - Novinky :: - Vyhraj hodnotu svojho vianočného nákupu späť! ::
|Viac

Vyhraj hodnotu svojho vianočného nákupu späť!

04.12.2017

V INTERSPORTe veríme, že darovaním športového vianočného darčeka darujete nielen samotnú vec, ale ešte aj niečo nehmotné a oveľa dôležitejšie – zážitok a radosť zo športu.

Našim poslaním je prinášať šport ľuďom a veľmi si ceníme, že ste sa rozhodli potešiť svojich blízkych práve nákupom v INTERSPORTe. A preto chceme odmeniť športovou vianočnou nádielkou aj vás – samotných darcov. Trom vyžrebovaným výhercom vrátime vynaložené prostriedky vo výške nákupu naspäť!

Stačí v čase platnosti akcie od 6.12. – 31.12.2017 zakúpiť v ktorejkoľvek kamennej predajni INTERSPORT akýkoľvek športový produkt, odfotiť blok z nákupu, a do 2.1.2018 poslať elektronicky túto fotku spolu s vaším menom a poštovou adresou na e-mailovú adresu: intersport_(a)_intersport.sk.

Do 5.1.2018 budú na tejto stránke oznámení traja výhercovia, ktorým pošleme hodnotu vo výške ich nákupu vo forme darčekových poukážok na nákup v INTERSPORTe naspäť.

Gratulujeme výhercom, ktorí sa rozhodli darovať radosť zo športu a nakúpili produkty v INTERSPORTe!

Pani Katarína Vecková z Ružomberka získava za nákup v hodnote 157,48 € nákupné poukážky v hodnote 160 €.
Pani Dominika Uhričíková z Dolného Kubína získava za nákup v hodnote 58,99 € nákupné poukážky v hodnote 60 €.
Pani Klára Vašeková z Trenčianskej Turnej získava za nákup v hodnote 29,99 € nákupné poukážky v hodnote 30 €.

Srdečne gratulujeme a želáme super INTERSPORTový rok 2018!

Kompletné podmienky súťaže:

Pre účasť v súťaži je potrebné uskutočniť nákup v ktorejkoľvek predajni INTERSPORT v čase 6.12. – 31.12.2017, odfotiť pokladničný blok z nákupu a zaslať tento blok  do 2.1.2018 spolu so svojimi kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ) elektronicky na e-mailovú adresu: intersport_(a)_intersport.sk.

Výhra v súťaži a odovzdanie výhry:

Traja vyžrebovaní výhercovia získajú hodnotu svojho nákupu uvedeného na pokladničnom bloku naspäť vo forme darčekových poukážok INTERSPORT. Výhercovia budú zverejnení do 5.1.2018 a poukážky budú výhercom zaslané na ich uvedenú poštovú adresu do 12.1.2018. Za neprevzatie zásielky zo strany výhercu, alebo nedoručenie zásielky zo strany pošty organizátor súťaže nezodpovedá.

Ďaľšie podmienky súťaže:

V prípade výhry súhlasím so zverejnením svojho mena. Z účasti sú vylúčení zamestnanci spoločnosti INTERSPORT, zamestnanci partnerov prevádzkujúcich predajne INTERSPORT, ako aj zamestnanci partnerov spoločnosti, ktorí sú alebo boli zapojení do prípravy alebo spracovania súťaže. Peňažná náhrada alebo výmena cien za inú protihodnotu nie je možná. Vymožiteľnosť práva je vylúčená. Jedna osoba môže byť vyžrebovaná iba raz. Príspevky z falošných profilov budú zo súťaže vylúčené.  Účasť v súťaži je na vlastnú zodpovednosť.

Ochrana osobných údajov:

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb.z., svoj súhlas s tým, aby osobné údaje poskytnuté behom tejto súťaže boli až do odvolania zaradené do databázy organizátorov súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. V prípade odovzdávania výhry má organizátor právo využiť údaje týkajúce sa osôb výhercov na reklamné účely, najmä zverejnenie poskytnutého mena a neúplnej adresy v oznamovacích prostriedkoch, na webových stránkach a podobne. Účastník súťaže, ktorý poskytol osobné údaje, má právo prístupu k svojim osobným údajom a ďalšie práva podľa č. 122/2013 Zb.z. Poskytnutý súhlas súťažiaceho zahrňuje taktiež súhlas s prenosom osobných údajov do štátov EU. Organizátor nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a účastník súťaže môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: intersport_(a)_intersport.sk

Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť INTERSPORT SK s.r.o., Rožňavská 12, 821 04 Bratislava, SR (ďalej len „organizátor“). Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž predĺžiť, či bez náhrady ukončiť. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na organizátorovi súťaže. Organizátori ani spoluorganizátori súťaže nezodpovedajú za prípadné škody vzniknuté výhercom súťaže v súvislosti s užívaním výhry. Akékoľvek vymáhanie účasti alebo výhry v súťaži právnou cestou je vylúčené.