INTERSPORT Slovenská Republika :: Aktuality - Novinky :: - VYHODNOTENIE SÚTAŽE: Jarná súťaž o 3 rodinné pobyty v regióne Zell am See-Kaprun! ::
|Viac

VYHODNOTENIE SÚTAŽE: Jarná súťaž o 3 rodinné pobyty v regióne Zell am See-Kaprun!

08.06.2017

Súťaž prebehla v termíne od 18.4.2017 do 31.5.2017 na území na území Slovenskej republiky.

Zoznam výhercov súťaže:

rodinný pobyt (pre 2 dospelých a 2 deti) na 4 dni / 3 noci v 4* hoteli Das Falkenstein s polopenziou,
v rakúskom regióne Zell am See-Kaprun, získava:

 • Dominika Olejarova, 8301 Sabinov, SR
 • Miroslav Angyal, 01701 Považská Bystrica, SR
 • Zdenko Banci, 85104 Bratislava, SR

Vyhodnotenie súťaže prebehlo dňa 6.6.2017 podľa pravidiel súťaže. Správnosť a platnosť žrebovania potvrdzuje
organizátor súťaže. Výherci budú ohľadne prevzatia pobytových voucherov kontaktovaní organizátorom v najbližších
dňoch. Pobyty sú bez dopravy. Viac o regióne: www.zellamsee-kaprun.com

Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže a šťastným výhercom srdečne gratulujeme!

Organizátor súťaže: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, Brucker Bundesstrasse 1a, 5700 Zell am See, Rakúsko
a spoluorganizátor súťaže: INTERSPORT SK s.r.o., Rožňavská 12, 821 04 Bratislava, SR

 

Zell am See-Kaprun: Dovolenka medzi ľadovcami, horami a jazerami bez kompromisov

Prečo sa pre niečo rozhodovať, keď môžete mať všetko? Zell am See-Kaprun v srdci rakúskych Álp je prírodný a dovolenkový raj par excellence: Tu sa sny stávajú skutočnosťou - pre turistov a horolezcov, rodiny a páry, cyklistov, milovníkov adrenalínovej zábavy aj milovníkov pohody, vyznávačov jógy a golfových nadšencov.
Kto oceňuje rozmanitosť, zamiluje si Zell am See-Kaprun.

Z večného ľadu na Kitzsteinhorne je možné presunúť sa do trblietavých vôd křištáľovo čistého jazera Zell, z osviežujúceho kaňona na zážitkovú Schmittenhöhe, zo „Schmidolinovho krstu ohňom" („Schmidolins Feuertaufe“) k „Zellskej jazernej mágii" („Zeller Seenzauber“). Všetko je možné a s letnou kartou „Zell am See-Kaprun Sommerkarte" zahrňujúcou 40 atrakcií ešte omnoho viac: Ide len o to, urobiť správne rozhodnutie.

Tipy pre rodiny
Dobrodružná trasa „Schmidolinov krst ohňom" („Schmidolins Feuertaufe“) bola rozšírená o jednu novú atrakciu, a síce hernú vežu „Schmidolins DragonFire". A tiež na Kitzsteinhorne je nové dobrodružné ihrisko pri centre Alpincenter. Nájdete tu takisto aj ľadovcový deň „Gletschertag Ice & Snow“ pre rodiny s deťmi.

Top akcie v Zell am See-Kaprun počas leta 2017:

 • 16.5. až 15.10.2017 - Mágia Zellerského jazera „Zeller Seenzauber“: 20-min. vodná, svetelná, hudobná a laserová show, koná sa v letných mesiacoch počas troch večerov v týždni v parku Elisabethpark. Vstup je zdarma.
 • Dámska Anita Women´s Trail od 19.-21.5.2017
 • Júl a august 2017 - „Povestná noc vody", každý pondelok o 20:15, Sigmund-Thun-Klamm
 • 27. augusta 2017 – Ironman 70.3
 • Festival letných nocí v Zell am See - každú stredu v júli a auguste od 19:00.

Viac o regióne: www.zellamsee-kaprun.com

Partnerský hotel súťaže:                                                        

Hotel Das Falkenstein

 • Aktívne. Prirodzene. Inak.
 • naši hostia sú naši priatelia
 • leží priamo na úpätí Kitzsteinhornu
 • týždenný program pre voľný čas

Hotel Das Falkenstein
Nikolaus-Gassner-Str. 79
A - 5710 Kaprun
Tel.: +43 (0) 6547 7122
sporthotel_(a)_falkenstein.at
www.falkenstein.at

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: 

Kompletné podmienky súťaže o 3 rodinné pobyty v regióne Zell am See-Kaprun.
Trvanie výhernej súťaže je od 18.4.2017 do 31.5.2017. Uzávierka súťaže je 31.5.2017 o 24.00 hod.

Podmienka zapojenia sa do súťaže
Jednorazový nákup nad 50 € v čase od 18.4.2017 do 31.5.2017 v ktorejkoľvek predajni INTERSPORT na Slovensku, vyplnenie prihlasovacieho formulára na registračnej stránke: www.zellamsee-kaprun-intersport.eu a registrácia čísla pokladničného bloku. Výhernej súťaže sa môžu zúčastniť osoby od veku min.18 rokov s trvalým pobytom na území SR.

Zaregistrovať sa je možné aj viackrát a to vždy s novým číslom pokladničného dokladu, opakovaným  nákupom má súťažiaci väčšiu šancu na výhru. Každý súťažiaci však môže získať len jednu výhru. Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si od účastníkov dôkaz o splnení vyššie uvedených podmienok. Ak tento dôkaz nebude na požiadanie poskytnutý, môže byť účastník organizátorom z akcie vylúčený, príp. môže byť odmietnuté vydanie výhry. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť s okamžitým účinkom z účasti účastníkov, ktorí sa previnia proti trestnému zákonu, dobrým mravom alebo týmto podmienkam súťaže, alebo ktorí sa budú usilovať technickou manipuláciou ovplyvniť kampaň. V prípade vylúčenia z výhernej súťaže môžu byť výhry dodatočne odobraté alebo spätne vyžiadané. Účastník je sám zodpovedný za správnosť uvedených kontaktných údajov. Pokiaľ nebude možné vecnú cenu v priebehu výhernej hry v dôsledku chybne uvedených údajov správne priradiť, nárok účastníka na výhru zaniká.

Výhry a odovzdanie výhier
VÝHRY: 3x rodinný pobyt (2 dospelí, 2 deti) na 4 dni / 3 noci v 4* hoteli Das Falkenstein s polopenziou, v regióne Zell am See-Kaprun.

Žrebovanie výhercov bude uskutočnené do 7 dní po ukončení súťaže. Výhru, teda celkom 3 rodinné pobyty, získajú 3 súťažiaci ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži a ktorí budú vyžrebovaní podľa nasledovného žrebovacieho kľúča:  P/1,11; P/3,33; P/5,55; ( přičom „P“ predstavuje počet všetkých platných registrácií zoradených vzostupne podľa dátumu a času platnej registrácie do súťaže).
Výhercovia budú najneskôr do 15.6.2017 informovaní organizátorom súťaže o výhre prostredníctvom uvedených kontaktných údajov a obdržia podrobnejšie informácie k predmetu a čerpaniu výhry.

Čerpanie výhry
Výherný pobytový poukaz platí 1 rok od dátumu vystavenia, čerpanie pobytu je možné počas celej doby platnosti poukazu okrem dní rakúskych sviatkov.
Hodnota výhry: Hodnota nepeňažnej výhry neprekračuje hodnotu 350,- Eur, nevzniká tak zákonná povinnosť zdanenia výhry prostredníctvom podania daňového priznania.

Ochrana osobných údajov
Účasťou na tejto spotrebiteľskej akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb.z., svoj súhlas s tým, aby osobné údaje poskytnuté behom tejto súťaže (meno, priezvisko, email, psč, mesto a tel. číslo) boli až do odvolania zaradené do databázy organizátorov súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. Poskytnutý súhlas súťažiaceho zahrňuje taktiež súhlas s prenosom osobných údajov do štátov EU. Organizátor nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely  súhlasí účastní s tým, že udané osobné údaje môžu byť použité na marketingové účely. Tieto údaje nebudú zo strany organizátorov poskytnuté na tretie subjekty.
Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a účastník súťaže môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: intersport_(a)_intersport.sk alebo na: welcome_(a)_zellamsee-kaprun.com.

Zmeny pravidiel účasti a ukončenie výhernej súťaže
Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť podmienky účasti. Ďalej si organizátor vyhradzuje právo výhernú súťaž, príp. žrebovanie kedykoľvek z dôležitého dôvodu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť, predĺžiť, či bez náhrady ukončiť. Toto platí najmä pre také dôvody, ktoré narúšajú alebo zabraňujú plánovanému priebehu výhernej hry, príp. žrebovania.

Dodatočné podmienky
Z účasti sú vylúčení zákonní zástupcovia a pracovníci organizátorov súťaže, ako aj všetky osoby zúčastnené na realizácii výhernej súťaže. Organizátor neručí za technické alebo iné problémy, ktoré sú mimo jej vplyvu. Účasťou na kampani účastník vyhlasuje, že s obsahom týchto podmienok účasti súhlasí.

Organizátori súťaže
Organizátorom akcie sú spoločnosti, spoločnosť INTERSPORT SK s.r.o., Rožňavská 12, 821 04 Bratislava, SR a
Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, Brucker Bundesstrasse 1a, 5700 Zell am See, Rakúsko (ďalej len „organizátori“)., (ďalej len „organizátori“). Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na organizátoroch akcie. Organizátori ani spoluorganizátori akcie nezodpovedajú za prípadné škody vzniknuté výhercom súťaže v súvislosti s užívaním výhry. Akékoľvek vymáhanie účasti alebo výhry v akcii právnou cestou je vylúčené.