Ponukajep la tnáod12 .4 .do23 .4 .2017a lebodov yp redan iazá sob . B ICYKLU JEM . AKOTY . MAR IANAVYLETELOVÁ, ZT ÍMUINTERSPORT O D B O RN ÉPORAD EN S TVO S K V E L ÝVÝB ER Š P I Č K O V ÝS ERV I S MÔ JT IP : 27 ,5 "ho r sk ýb i c yke l„So lu t ion4 .7 “ 9 ,9 to699 ies nam Rám :h l in ík6061D .B . P rehad zo va čka /pá čk y :27 -p r .Sh imanoDeo reShadow / Sh imanoA l tu sRap id f i reP lu s B r zd y :T ek t roHD -M285h yd r .D i s c V id l i ca :Sun tou rXCM -DSHLO27 .5 “ K ľuk y /p re šm ýka č :Sh imanoFC -M351 /Sh imanoA l tu s V ý škarámu :38 ,43 ,48 ,53cm [ 1909521 ] 26 "dám sk yho r sk ýb i c yke l„La ra “ 9 ,9 99 4 % -28 CENA SKVELÁ y! tk lá jnasp A Rám :h l in ík6061P .G .dám skageome t r ia P rehad zo va čka /pá čk y :21 -p r .Sh imanoT ou rne y / Sh imanoSL -RS36Re vo sh i f t B r zd y :T ek t ro837A luV -B rak e V id l i ca :Sun tou rM -3030Co i l K ľuk y /p re šm ýka č :Sun tou rXCC /Sh imanoT ou rne y V ý škarámu :34 ,38 ,42 ,47cm [ 1909280 ] 2 .fa r ebn ýva r ian t 9 ,9 to399 ies nam 9 ,9 79 2 % -30 Zug est e l l tdu rchP os t.a t B ICY KLU AK JEM . OT TY . . in t e rsp o r t .sk RA STI SL A ZT ÍM VKO U I SS NTE UT RS PO H, CENA SKVELÁ RT 7 1 0 G2 Ó L A T A K E K I ýB v o N HOR SKÉ B ICY KLE o ds t r a n y4 KRO SOVÉ B ICY KLE ELEK TRO BIC YKLE TR EK I NGOV SK ÉB VE ICY LÝ o KLE ds t VÝ r a n y1 DETS BE 0 R KÉB – ICY SV KLE ods ET t r OV an y 1 ÉZ 2 1 N N A AČ KY o ds – –Š t r a n y1 P IČ 3 KO VÝ SE o ds RV t r a I n I y1 S S– 4 –O DB OR o ds NÉ t r a n P y2 P OR 0 AD EN ST VO IS -S K -SO 201 7_ IS -S K_F K_B ike -28 -01 _00 2 B I K E2 0 1 7 DOPL NKY

v lo yk c i yb k .sk. ikes isb enes tenag jde ná ponu j e n l á J a h re G a r a n t ie u t ak z c * 5 a i V ch ia jn reda vnevp í z lu xk E E L K Y C I AB KAN U R ČNÁZÁ O . R a l yk c i ínarámb t la P 5 .sk. t r spo r te in . w ianaww jn reda ívp i c rmá fo cin ia *V 27 ,5 "ho r sk ýb i c yke l„So lu t ion3 .0 “ Rám :h l in ík7005P .G . P rehad zo va čka /pá čk y :24 -p r .Sh imanoA ce ra / Sh imanoSL -M310Rap id f i reP lu s B r zd y :T ek t roAu r igah yd r .d i sk/ V id l i ca :Sun tou rXCT -DSHLO27 .5 “ K ľuk y /p re šm ýka č :Sh imanoFC TY701 / Sh imanoFD -M190 V ý škarámu :38 ,43 ,48 ,53cm[ 1909504 ] 399 ,99 nam ies to599 ,9 9 y! tk lá jnasp A 27 ,5 "dám sk yho r sk ý b i c yke l„He lena “ Rám :h l in ík7005D .B .dám skageome t r ia P rehad zo va čka /pá čk y :24 -p r .Sh imanoA ce ra / Sh imanoSL -M310Rap id f i reP lu s B r zd y :T ek t roHD -M285h yd r .D i s c/ V id l i ca :Sun tou rXCT -DSHLO27 .5 “ K ľuk y /p re šm ýka č :Sh imanoFC TX801 / Sh imanoFD TY700 V ý škarámu :37 ,42 ,47cm[ 1909518 ] 449 ,99 nam ies to599 ,9 9 y! tk lá jnasp A Pán sk yk ro so v ýb i c yke l„SpeedC ro s sSX -20 “ Rám :h l in ík7005P .G . P rehad zo va čka /pá čk y :24 -p r .Sh imanoT ou rne y /Sh imanoST TX800EZF i re B r zd y :T ek t ro855A luV -B rak e/V id l i ca :Sun tou rNVX -P K ľuk y /p re šm ýka č :Sun tou rXCC /Sh imanoFD -M191 [ 1906452 ] 299 ,99 nam ies to499 ,9 9 De t skác yk l i s t i cká p r i lba„ In fan t “ 20 "de t sk ýho r sk ýb i c yke l„Boo s te r /Su r y “ Rám :H i T en P rehad zo va čka /pá čk y :6 -p r .Sh imanoT ou rne y /Re vo sh i f t B r zd y :V -B rak eA lu/V id l i ca :o ce ľ/K ľuka :o ce ľ V ý škarámu :20 "[ 1907282 ][ 1907283 ] 159 ,99 nam ies to249 ,9 9 Na s ta v i te ľnáve ľk o s ť ;EPS ma te r iá l ;8ve t ra c í cho t vo ro v ; s ie ťkap ro t ihm y zu . V e ľ .48 -54cm[ 1971 1 78 ] nam ies to16 ,9 9 9 ,99

Pán sk yc yk lod re s„ Ind ro“ Z ip spoce le jd ĺ žk e ,te chno lóg iaD r yP lu s , 3 -d ie lnev re ck onach rb te ,p ro t i šm yk o vápá ska nak on c ilemu . Ma te r iá l :100%po l ye s te r . [4306374 ] nam ies to59 ,9 9 29 ,99 Pán skec yk lonoha v i cest rakm i „ I l la r io “ V y s tu ženégé lo vouv lo žk ou . Ma te r iá l :80%po l yam id , 20%e la s tan .[4311226 ] nam ies to69 ,9 9 39 ,99 Dám sk yc yk lod re s„Be t t le s“ T e chno lóg iaD r yP lu s ,3 -d ie lnev re ck o nach rb te ,p ro t i šm yk o vápá skana k on c ilemu . Ma te r iá l :100%po l ye s te r . [4303433 ] nam ies to39 ,9 9 29 ,99 Dám skec yk l i s t i ckéšo r tk y„ I tan ia“ ZA Ý L ÁANA V ČO A T Í Č PO CH Ý YBRAN EDUVOV S * . PO T POR S ER T IN CH IA JN EDA PR V ybe ra te ľnévnú to rnénoha v i ce ,e la s t i ck é . Ma te r iá l :95%po l ye s te r ,5%e la s tan . [4317227 ] nam ies to69 ,9 9 39 ,99 vého ikúpeno :Pr ka ie ven ta Našaponu RSPORTenas lavINTE yk c i b ZDARMA C yk l i s t i ckáp r i lba „Range rE vo “ Dámske nam ies to1 29 ,9 9 nam ies to29 ,9 9 69 ,99 19 ,9 9 Pánske C yk l i s t i ckáp r i lba„Sup ra “ InMo ld ;s ie ťkap ro t ihm y zu , MRASSOLO F i ts y s témp r i spô soben iave ľk o s t i . V e ľ .54–61cm[1972607 ] 39 ,99 nam ies to49 ,9 9 Ko lobe žka„A r row200 “ V e ľk o s ťk o l ie sok :200 mm ; lo ž i ská :ABEC5 ;no sno s ť : do100kg ;sk lada c ia ; s to jan ;b la tn ík . [ 1571428 ] InMo ldte chno lóg ia ,21o t vo ro v , na s ta v i te ľnáve ľk o s ť ,f i xo van ie pop ruhu ,s ie ťkap ro t ihm y zu . V e ľ .54 -58/58 -62 cm [ 1972543 ] Ko l ie sk o vék o r ču le„Pe r fo rman ce “ V e ľk o s ť/t v rdo s ťk o l ie sok :84 mm/82A ;gu ľk o vé lo ž i ská :ABEC7 ;l i š ta :h l in ík .[ 1582098 ][ 1581 166 ] 69 ,99 nam ies to1 1 9 ,9 9

NOVÁ KOLEKCIA 2017 1 2 1. Pánska bunda „Tentro FZ HD“ Materiál: 88 % bavlna, 12 % polyester; kengurie vrecká; zapínanie na zips; kapucňa. [4463450] namiesto 59,⁹⁹ 39,99 2. Pánske joggingové nohavice „Tentro Sw Pt“ Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester; bočné vrecká. [4495072] namiesto 44,99 3 3 32,99 3. Bežecké tričko „OZ TEE“ [4524649] [4522913] namiesto 39,⁹⁹ 17,99 Dámske bežecké capri „OZ 3/4 TGT W“ [4517298] namiesto 59,⁹⁹ 29,99 Pánske bežecké šortky 7“ „OZ SHORT M“ [4501320] namiesto 39,⁹⁹ 17,99

Pánske tričko „Tentro“ Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester – Single Jersey. [4136739] namiesto 19,99 14,99 4 5 4. Chlapčenská tréningová súprava „Tiberio“ Materiál: 100 % polyester – trikot; bočné vrecká, zapínanie na zips; elastické manžety a pás. Veľ. 116-176 [4400161] namiesto 49,⁹⁹ 29,⁹⁹ 5. Dievčenská tréningová súprava „KIMANA“ Materiál: 100 % polyester – trikot. Veľ. 116-170 [4400171] namiesto 49,⁹⁹ 34,⁹⁹ Detská: Veľ. 35-40 [3500403] namiesto 32,⁹⁹ 22,⁹⁹ Futbalová obuv „Adreno III FG/ Adreno III FG Jr“ Pánska: [3520700] namiesto 42,⁹⁹ 29,⁹⁹ Futbalová lopta „KA Big Cat“ [1202210] Pánska tréningová súprava „Tentro“ Materiál: 100 % polyester; elastické manžety a pás. [4420250] namiesto 79,⁹⁹ 49,⁹⁹ namiesto 14,⁹⁹ 9,⁹⁹ Tréningová taška „Pro Training Bag“ 1 ramenný popruh; bočné vrecká. [1080137] namiesto 27,⁹⁹ 19,⁹⁹

Pánska obuv na voľný čas „Air Max Command M“ S tlmením Air Max, priedušná, pevná. [3469040] namiesto 129,⁹⁹ Dámska 89,99 Dámska Pánska Pánska Voľnočasová obuv „Cloudfoam Advantage Clean“ Voľnočasová obuv „Cloudfoam SwiftRacer LMT“ Detská voľnočasová obuv „Swifty K“ Kožený zvršok; textilná podšívka; Cloudfoam. [3468190] [3466316] Zvršok: mesh, medzipodrážka Cloudfoam pre dobré tlmenie. [3468182] [3466312] Veľ. 28-35 [3464197] namiesto 69,⁹⁹ namiesto 59,⁹⁹ namiesto 44,⁹⁹ 59,99 49,99 34,99

Pánska Dámska Tričko „Garantie“ Materiál: organická bavlna, retro logo Mammut. Veľ. M – XXL[5885337] Voľnočasová obuv „MD Runner 2“ namiesto 44,⁹⁹ Zvršok: kombinácia tkaniny a kože. [3468108] [3466461] namiesto 64,⁹⁹ 19,⁹⁹ 49,99 Outdoorový batoh „Crea Light“ Dámska Pánska Batoh s kvalitným odvetraním chrbta a nastaviteľnou výškou ramenných popruhov. Objem: 30 l [1020309] namiesto 144,⁹⁹ 89,⁹⁹ Outdoorový batoh „Spindrift Tour“ Voľnočasová obuv „Court Borough“ Ľahký batoh so spevnenou chrbtovou časťou, viacero možností upnutia. Objem: 32 l [1040001] Zvršok: koža, príjemné tlmenie. [3468037] [3466033] namiesto 59,⁹⁹ 44,99 namiesto 109,⁹⁹ 79,⁹⁹ Dámska Fľaša „Race Podium/Podium Chill/Podium Big Chill“ 620ml [1940169] namiesto 11,⁹⁹ 8,⁹⁹ Pánska 620ml [1940086] namiesto 16,⁹⁹ Bežecká obuv „Gel Ikaia 6“ Priedušný mesh; gélové tlmenie v päte, vsadky AHAR, reflexné prvky. [3620929] [3630875] namiesto 69,⁹⁹ 49,99 11,⁹⁹ Fľaša „Performance Bottle“ 650ml [1940440] namiesto 10,⁹⁹ 7,⁹⁹ 750 ml [1940263] namiesto 18,⁹⁹ 13,⁹⁹ Fľaša „Eddy Kids“ 400ml [1940348] namiesto 14,⁹⁹ 11,⁹⁹ Detská športová obuv „Inter Sport 2 CF K Velcro/Inter Sport 2 CF K Lace/AltaRun“ Zvršok: syntetická koža/mesh; medzipodrážka EVA. Veľ. 28-35 [3642231] Veľ. 35-40 [3642056 / 3642293] namiesto 34,⁹⁹ 24,99

KOUČ ODPORÚČA: Pri kúpe bicykla SERVISNÁ KNIŽKA s výhodami ZDARMA! Využi špeciálnu akciovú ponuku a ušetri! Platí LEN 17. – 23.4.2017 pre našich verných zákazníkov! BIKE SERVIS PGene sis_Ma rketing 2017_8 7x125 NÁ KNIŽ KA indd • prvý servis zdarma • -15 % na cyklistické doplnky • -15 % na cyklistický textil • -10 % na kúpu II. bicykla Dámska softshellová bunda „Active Carlin“ Nepremokavá, vetruodolná a priedušná membrána VENTMAXelite 5.8. 100 % PES. [5685417] namiesto 89,⁹⁹ 39,⁹⁹ -55% Čelová lampa „Cosmo“ 1x DoublePower LED plus 2xSinglePower LED; max. 90 lumenov; dosvit: 40 m; váha: 90 g vrát. batérií. [1191137] namiesto 29,⁹⁹ 18,⁹⁹ -36% Dámska PONUK A Pánska PONUK A OV PRE DRŽITEĽ RTY KA ZÁKAZNÍCKEJ OV PRE DRŽITEĽ RTY KA ZÁKAZNÍCKEJ Turistický batoh „AirZone 25 h/AirZone ND24“ Objem: 25 litrov, pevná látka 300Dernier Dobby Polyester, polstrované popruhy ramien a bedier. Pánsky: [1020215] Dámsky: [1020216] Outdoorová obuv „Evosome AQB“ namiesto 109,⁹⁹ namiesto 89,⁹⁹ 59,⁹⁹ Vode a vetruodolná membrána AQUABASE; rýchlošnurovanie. [3420432] [3410574] -45% -44% 49,⁹⁹ Detské gumené čižmy „Bilko II“ Veľ. 22-35 [3490097] namiesto 29,⁹⁹ 16,⁹⁹ -43% Pánska halová obuv „Speedcourt“ Zvršok: syntetická koža/mesh; tlmenie adiPRENE; ochrana proti oderu AdiTUFF. [3674011] 39,⁹⁹ Na všetky halové povrchy, zvršok: syntetická koža; nezanecháva šmuhy. Pánska: [3585368] PONUK A OV PRE DRŽITEĽ RTY KA ZÁKAZNÍCKEJ RSPORTu. Staň sa fanúšikom INTE Klikni na „páči sa mi to“ ! a buď vždy informovaný namiesto 34,⁹⁹ 19, 99 Detská: Veľ. 28-39 [3583305] namiesto 29,⁹⁹ 17,99 -55% Kolieskové korčule „FF Comp Boy/FF Comp Girl“ Pre začiatočníkov. Veľkosť/tvrdosť koliesok: 72/76 mm/82A; ložiská: ABEC 5; nastavenie veľkosti: Veľ. 29-32; Veľ. 33-36; Veľ. 37-40 [1580163] [1580164] namiesto 99,⁹⁹ 44,99 So2017_IS-SK_FB_12Apr17_ao namiesto 49,⁹⁹ Indoorová obuv „Classic 30 IN/Classic 30 IN Jr.“ Ponuka je platná od 12.4. do 23.4.2017 alebo do vypredania zásob. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Farebné odtiene sa môžu líšiť. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny. Zľavy vyjadrené v percentách sú zaokrúhlené nadol. Aktuálny leták na stiahnutie tu: intersport.sk Bratislava: AVION Shopping Park, Ivanská cesta 16 Bratislava: Aupark Shopping Center, Einsteinova 18 Bratislava: OC Central, Metodova 6 Bratislava: Bory Mall Čadca: ul. Slobody 3093/4C Dolný Kubín: Alej Slobody 13/G Dunajská Streda: OC FAMILY CENTER, Galantská cesta 1888/19 Humenné: Štefánikova ul. 24 Košice: AUPARK SHOPPING CENTER, Nám. osloboditeľov 1 Košice: OC OPTIMA, Moldavská cesta 32 Levice: OC City Park, Turecký rad 13 Liptovský Mikuláš: Kamenné pole 4556/10 Martin: OC TURIEC Nitra: Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61 Poprad: OC FORUM, Námestie Sv. Egídia – 3290/124 Považská Bystrica: OC Family Center Prešov: Generála Svobodu 2A Prievidza: Nábrežná 7/A Ružomberok: ul. Zarevúca 5051 Spišská Nová Ves: OC Madaras Topoľčany: ul. P. Jilemnického 4887/81 Trenčín: NC Laugaricio, Belá 7271 Trnava: CITY ARENA, Kollárova 20 Zvolen: Obchodná 3 Žilina: OC DUBEŇ, Vysokoškolákov 52

    Zdieľať