MILUJEM HORY. AKO TY. MICHAL ŠMIDEK Z TÍMU INTERSPORT, Rƒ' 9YRƒĿ$ N$ TœRY. Odštartuj s nami svoju športovú jeseň! Ušetri až 1.504 eur. Platnosť od 12. 10. do 15. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. Skvelý výber - Svetové značky - Špičkový servis - Odborné poradenstvo – intersport.sk

ŠPORTUJEME. AKO TY. Spolu s Tebou zdieľame v INTERSPORTe jednu veľkú vášeň. A tou je ŠPORT. Vychutnaj si naplno spolu s nami svoju obľúbenú športovú disciplínu! Či už miluješ beh, fitnes, turistiku alebo dávaš prednosť výletom s priateľmi, so správnou výbavou si svoje športové aktivity vychutnáš ešte viac. Využi tieto špeciálne poukážky z našej zľavovej knižky a ušetri až 1.504 eur!

POUKÁŽKA Be že ckáč iapka»Ba s i cPALKO« P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA Be že ckéruka v i ce»NEW MO JOI I« 8 2 %Pe s ;1 2 %E l ;re f le xnép r vk y .[45803 7 1 ] Re f le xnápo t la č ;DRYPLUSv láknaod vád za júpo t . 9 6 %PES ;4 %E l .[45 7000 9 ] 19 , 9 9 19 , 9 9 9 , 9 9 50%ZĽAVA 9 , 9 9 50%ZĽAVA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 .

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Pán skaz imnábunda»Ba s i lSnowT ime« 100%po l ye s te r ,vodn ýs t ĺpe c5000mm , ma te r iá l ve t ruodo ln ý ,vodo te sn ýap r iedu šn ý .[85 20300 ] 59 , 9 9 99 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y . U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y .

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA Z imnáobu v»Lu caAQX /Lu caAQXJR« Memb ránaAquama xP ro ;z v r šok :PU /nubuk ;gumo vápod rá žka . Pán ska[3 280 2 20 ] 39 , 9 9 129 , 9 9 69%ZĽAVA De t ská :V e ľ .2 9 -3 9[3 2 6008 6 ] 34, 9 9 89, 9 9 61%ZĽAVA Dám skez imnéč i žm y»V i v ianaI IAQX« Z v r šok :PU / so f t she l l ; memb ránaAquama xP ro ; tep láv lnenápod š í vka .[3 2 70434 ] 4 9, 9 9 99 , 9 9 50%ZĽAVA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 .

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . De t skáz imnáobu v»Ju le s« H rubágumo vápod rá žkapo sk y tu jedob rúp r i ľna vo s ť ; s y s témQu i ck la ce ;tep lápod š í vka .V e ľ .20 -35[3 2 60 140 ] 19 , 9 9 50%ZĽAVA 39 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y . POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . De t skáz imnáobu v»Sa rahAQB« Aquaba se memb ránap resu chénoh y ,tep lávnú to rnápod š í vka ; vnú to rn ýz ip s .V e ľ .28 -3 9[3 2 60 1 15 ] 24, 9 9 58%ZĽAVA 59 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y .

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . De t skáz imnáobu v»Loup iI I« Z v r šok :po l ye s te r ;h re j i vápod š í vka ;te rmo -gumo vápod rá žka odo lnáp ro t ich ladu ,r ý ch lo šnu ro van ie .[3 2 60 18 9 ] Odve ľk o s t i28 V e ľ .20 2 7 22, 9 944,9924, 9 9 44, 9 9 POUKÁŽKA De t skáz imnáobu v»N i ck y« P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Z v r šok :s yn te t ika ;s y s témQu i ck la ce ;tep lápod š í vka ; vonka j š iagumo vápod rá žka .V e ľ .3 1 -40[3 2 600 9 2 ] 29 , 9 9 34, 9 9

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . De t skábunda»R i con« Pápe ro váop t ika ,100 %po l ye s te r ;pe vnákapu cňa ;re f le xné p r vk y .V e ľ .104 1 7 6[5 6 703 9 7 ][5 6 703 9 6 ] 29 , 9 9 57%ZĽAVA 69 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y . POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . De t skáf l í so vábunda»Cho coI I« 100 %po l ye s te r ;o ch rannák r y tkaz ip sup r ib rade . V e ľ .9 2 1 7 6[585400 9 ][585400 7 ] 17 , 9 9 60%ZĽAVA 44, 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y .

POUKÁŽKA De t skáfunk čnáspodnáb ie l i zeň»Y ah to« P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Vďaka memb ráneD r yP lu ssav lhk o s ťr ý ch loab so rbu jeaod ved ie p re čodte la .Un i ;2 -d ie lnasada ;zvnú to rne js t ran yzd r snená ; tep lá ;100 %po l ye s te r .V e ľ .98 1 7 6[ 74 60033 ] 14 , 9 9 29 , 9 9 50%ZĽAVA POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . De t skáfunk čnáspodnáb ie l i zeň»Y a cob /Y an ik« Memb ránaD r yP lu sr ý ch loab so rbu jú capo t .Be z š vo vé sp ra co van ie ;2 -d ie lnasúp ra vasd lh ým inoha v i cam i ; 9 6 %po l yam id ,4 %e la s tan .V e ľ .1 28 1 7 6[ 74 60043 ] 22, 9 9 44, 9 9

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA Dám ska Pán skapápe ro vábunda»A c t i veT e t l in« Bundajenap lnenázme sou50 :50 .100 %po l yam id ; pápe r ie50 /50 .[5 6 9 20 90 ] 4 9, 9 9 50%ZĽAVA 99 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y . P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Pán ska Z imnábunda»Ch r i s /Kema« 90 %pápe r iea10 %pe r ie ,k on t ra s tnápod š í vka .Po l ye s te r . Pán ska /Dám ska[ 648400 2 ][ 64 7430 6 ] 89, 9 9 14 9 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y .

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Dám ska Pán ska Dám ska Pán ska F l í so vábunda»A c t i veSkeena« 2 -d ie lnafunk čnáb ie l i zeň»Y ah to /Y ae l« Vďaka memb ráneD r yP lu ssav lhk o s ťr ý ch loab so rbu je . 100 %po l ye s te r ;pe vnákapu cňa ;o ch rannák r y tkaz ip sup r ib rade . Un i ;zvnú to rne js t ran yzd r snená ;tep lá ;100 %po l ye s te r . Pán ska /Dám ska[5853 10 2 ][585 204 6 ] Pán ska /Dám ska[ 74800 60 ][ 74 7004 7 ] 29 , 9 9 79 , 9 9 62%ZĽAVA 19 , 9 9 60%ZĽAVA 4 9 , 9 9

AQUABASE elite Špeciálna membránová vrstva s izolačnými švami. Udržuje telo v suchu a teple aj počas vlhkého počasia a zároveň ho chráni pred vetrom. Oblečenie s touto technológiou je určené pre všetky stredne náročné športové aktivity. vodeodolná vetruodolná Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 12. 10. do 15. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA Dám skaz imnábunda»Sa f ineBe l la« P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA Dám skefunk čnét r i čk o»Da v ina« 100 %po l ye s te r ;Th in su la te ;Aquaba se5 .5p ro ;S l imF i t ; pe vnákapu cňa .[85 10383 ] 98%po l ye s te r ,2%e la s tan ,r ý ch lo s chnú c i ap r iedu šn ý ma te r iá l .[ 7 640030 ] 169 , 9 9 44, 9 9 99 , 9 9 34, 9 9 P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 .

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 12. 10. do 15. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA De t skál y ž ia r ska súp ra va»Camden« Memb ránaAquama x8 .5 ch rán ip redve t romavodou ajep r iedu šná . 100 %PES ,regu la rf i t , odn íma te ľnákapu cňa , re f le xnép r vk y . V e ľ .8 6– 140[8 6000 6 2 ] 69 , 9 9 14 9 , 9 9 P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA De t skál y ž ia r ska súp ra va»Ca r la« T e chno lóg iaAquama xe l i te jeve t ruodo lná ,nep remoka vá , p r iedu šnáaod vád za po tr ý ch lop re čodte la . Odn íma te ľnákapu cňa , re f le xnép r vk y . V e ľ .8 6– 140[8 60008 9 ] 69 , 9 9 14 9 , 9 9 P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 .

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 12. 10. do 15. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Z imná jun io r skáou tdoo ro váobu v»XAP ro3D« POUKÁŽKA De t sk ýo ve ra l»T ige r« P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Nep remoka váobu vspod š í vk ouzp r í jemne jk o žu š in y naza i s ten ietep la .[3 2 60 23 9 ] V e t ruavodeodo lnáAquama x5 .3 memb ránasapo s ta ráoto , ab y ma l íšpo r to v c io s ta l isu ch íaab ysapo tčona j r ý ch le j š ie od v iedo lp re čodte la .100 %PES .V e ľ .8 6– 140[8 7000 75 ] 79 , 9 9 79 , 9 9 59 , 9 9 44, 9 9

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . L y ž ia r skeruka v i cep redo spe l ý ch»Gea r y« Ab so lú tneve t ruodo lné ,nep remoka véap r iedu šné . GORE TEX ;un i ;su ch ýz ip s ;ven t i lá c ia ;zo s i lnená ob la s ťd lane ;za tep lené .[ 7 1 2 10 2 2 ] 29 , 9 9 89 , 9 9 66%ZĽAVA U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y . POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Jun io r skél y ž ia r skeruka v i ce»Gema t« V odeodo lná ,ve t ruodo lnáap r iedu šnáGORE TEX memb ránaspo ľah l i voch rán ip ro t iv lhk o s t iach ladu , V e ľ .030 -0 60[ 7 10 100 7 ] 24, 9 9 50%ZĽAVA 4 9 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y .

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA L y ž ia r skepodk o l ienk y2 -ba len ie»Rob« 5 %v lna ,8 2 %ak r y l ,10 %po l yam id ,3 %e la s tan . Do spe l í[ 7 2 6008 6 ] 8, 9 9 19 , 9 9 L y ž ia r skepodk o l ienk y2 -ba len ie»R igo« 60 %ak r y l ,25 %v lna ,15 %po l yam id .V e ľ .23 -35[ 7 24000 7 ] De t i :V e ľ .23 -35 [ 7 2400 24 ] 14 , 9 9 14 , 9 9 8, 9 9 7 , 9 9 P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 .

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 12. 10. do 15. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA Ko r ču l ia r skaobu v»Ma r ina« P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA Ľado vék o r ču le»LeoBo y2 .0 /LeaG i r l2 .0« S yn te t i ckák o ža ,pe vnéšnu ro van ie .H re j i váv lo žkaTh in su la te , mäkk ýgo l ie r .K ra sok o r č .nô žsozúbkam i .V e ľ .2 7 -4 2[330 1 2 60 ] Zap ínan iena2p ra ck y ,odo ln ýsk e le t ,v ybe ra te ľná vnú to rnátopánka .Na s ta v i te ľnáve ľk o s ť : 2 9 -3 2 ,33 -3 6 ,3 7 -40 .[33 600 10 ][33300 10 ] 89 , 9 9 59 , 9 9 39 , 9 9 55%ZĽAVA 29 , 9 9 50%ZĽAVA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 .

S ĽAHKOSŤOU NA ĽADE Korčuľovanie v prírode alebo v hale je vynikajúcou zimnou zábavou, pri ktorej cítite neuveriteľnú ľahkosť. Spríjemnite si deň s celou rodinou, nachystajte korčule a vyrazte na zamrznuté jazero alebo štadión. A ak máte radi akciu, skočte do hokejových korčúľ a zápaste medzi sebou alebo predveďte nejaký ten majstrovský kúsok na ľade. Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 12. 10. do 15. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Hoke jo vék o r ču le»P roSka teS r /J r« Ana tom i ck yt va ro van ýp l s ten ýja z yk .V y sok ok va l i tn ýho lde rTuuk L igh t speedP roanô žzne re zo ve jo ce le .Pán sk e :[33500 74 ] 69 , 9 9 50%ZĽAVA 139 , 9 9 Ko r ču l ia r skaobu v»Su sanne« De t sk é /Jun io r sk é :V e ľ .33 ,5 -38 ,5[33500 9 9 ] Zos yn te t i ck e jk o žestepe lnoup l s tenouv lo žk ou . Nô žk o r čú ľsp redn ým izúbkam i .V e ľ .35 -4 2 .[3300000 ] 99 , 9 9 69 , 9 9 59 , 9 9 29 , 9 9 57%ZĽAVA

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 12. 10. do 15. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Hoke jka»L ion« Ma te r iá l :d re vo , d ĺ žka :1 25cm / 1 15cm / 95cm . [0 64004 6 ] 9 , 9 9 12 , 9 9 Hoke jka»W 150« D re vo / sk lo lam iná t , t v rdo s ť :S r .70 /J r .50 . [0 640 2 13 ] Do spe l í : 1 1 , 9 9 14 , 9 9 De t i : 10 , 9 9 1 1 , 9 9 P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 .

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 . do15 .1 1 .20 18 . Špo r to váta ška» In te r spo r t« Ro zme r y :6 7 x3 2 x 2 9cm ; Ma te r iá l :po l ye s te r ; te le sk op i ckárú čka ,k o l ie ska ;ob jem :6 2l .[ 108048 1 ] Ma te r iá l :po l ye s te r ;h la vnáp r ieh radka a2bo čnév re cká . V e ľ .S ,ro zme r y :40 x 2 2 x 24cm V e ľ .M ,ro zme r y :55 x 2 9 x 2 9cm . [ 108048 9 ] [ 1080488 ] 39 , 9 9 19 , 9 9 Špo r to váta ška»Fo r ce« 29 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y . 12 , 9 9 9 , 9 9 14 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 2 .1 0 .d o1 5 .1 1 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y .

POUKÁŽKA P la t íod1 2 .10 .do1 5 .1 1 .20 18a lebodov yp r edan iazá sob . Be že ck ýpá s»PR1000p« Sk lápa c í me chan i zmu s ,t ro j s tupňo vé manuá lnena s ta ven ie sk lonu .V ýk onn ý mo to rs1 , 25PS .Be že ckáp lo cha sro zme rom1 20 x40cm .R ý ch lo s ťa ždo ma x .1 2km /h1 2 , t rén ingo vép rog ram yv rá tanep rog ramo vr iaden ý chtepo vou f rek ven c ioup ro s t redn í c t vomvo l i te ľnéhoh rudnéhopá su . Ro zme r y :15 7 x 6 9 x 130cm ; ma x .hmo tno s ťpou ž í va te ľa :100kg . [ 1 24 20 2 2 ] 399 , 9 9 599 , 9 9 Imp ressum :V ydá vaazaobsahzodpo vedá :INTERSPORTAus t r ia ,4 600 We ls ,Pos t fach284 ,F lugp la t zs t raße10 ,L i tog ra f ia :P remed iaGmbH–In te l l igen teD ruck -Da tenLösungen ,A -4 600 We ls , www .p remed ia .a t ,T la č :Uebe r reu te rP r in tGmbH ,A 2 10 2Ko rneubu rg ,Fo tog ra f ia :INTERSPORT .V ý roba ,ná v rh ,rea l i zác iaaredak c ia :in te r spo r tAus t r ia We ls Up la tn í tevos vo je jp reda jn i INTERSPORT .Ka ždápouká žkap la t ílenp re1osobu .V ýp la tavho to vos t in ie je mo žná .Pouká žk ysaneda júkomb ino va ťs in ým iz ľa vam i .Z ľa vo vá pouká žka jep la tnáod1 2 .10 .do15 .1 1 .20 18a lebodov yp redan iazásob .Ďa lš iez ľa vo vépouká žk yná jde tevp reda jn iachana in te r spo r t .sk .N iev še tk yp roduk t ysúdos tupné vka žde jp reda jn iINTERSPORT .U vedenénam ies tocen ysúoddodá va te ľo v / v ý robco vne zá vä zneodpo rúčanép reda jnécen y .

    Zdieľať