To najlepšie pre začiatok školského roku! Ušetri až 514 eur. Platnosť od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Skvelý výber - Svetové značky - Špičkový servis - Odborné poradenstvo – intersport.sk

VSTÚPTE DO NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU S INTERSPORTOM! Keď budú deti behať, plávať a stretávať sa s kamarátmi, športovať alebo sa učiť, so správnym vybavením z INTERSPORTU to bude väčšia zábava. Vďaka poukážkam zo zľavovej knižky naviac ušetríte až 514 €!

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA De t skávo ľno ča so váobu v»Cou r tBo roughLow(GS )« Z v r šokzp ra ve jaume le jk o že . V e ľ .35 ,5 -40[34 65 7 60 ] 34, 9 9 44, 9 9 Ruk sak»Xe ronE lemen t« Vhodn ýnaho r ya jdo me s ta ,re f le xnép r vk y . Ob jem :2 2 l .[ 10 2 1 2 6 7 ] 54, 9 9 69 , 9 9 P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 .

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA De t ská / jun io r ská t rén ingo vásúp ra va »YBT IBER IOTSCH« 100 %po l ye s te r . V e ľ .1 28 1 7 6[4400 1 93 ] 34, 9 9 4 9 , 9 9 P la t íod1 .9 .do30 .9 .20 18 .

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA Ch lap čen skávo ľno ča so váobu v»92JRVL« V e ľ .28 -35[34 64000 ] 14 , 9 9 39 , 9 9 62%ZĽAVA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA D ie v čen skávo ľno ča so váobu v»92JRVL« V e ľ .28 -35[34 64000 ] 14 , 9 9 39 , 9 9 62%ZĽAVA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 .

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . VLOŽKAK IDS -F IT P rejednodu ché odme ran ie de t sk e jnoh y . De t skát ra i lo vábe že ckáobu v»R idge runne rVAQX« K id s -F i tv lo žka .V e ľ .35 -3 9[3 640 14 9 ] T e chno lóg iaAquaba sesvodeodo lnoufunk c iou ; r ý ch lo šnu ro van ie ;odn íma te ľnáK id s -F i tv lo žka . V e ľ .28 -3 9[3 640 14 6 ] 29 , 9 9 59 , 9 9 De t skášpo r to váobu v»E lex i r8JRLa ce« 19 , 9 9 24, 9 9 58%ZĽAVA

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA Ba toh»YNKELMNTLBKPK« [ 10 9800 7 ] 19 , 9 9 24, 9 9 P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA Ba toh»Fo r ce« P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . Ro zme r y :30 x 15 x4 9cm ;po l s t ro van ých rbá t .[ 1080480 ] 14 , 9 9 19 , 9 9

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

POUKÁŽKA Ba toh»Hu s t leLDWR« P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA Pán sket r i čk o»T e chNo ve l t yT« P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . [ 108 1 7 1 1 ] Mo i s tu reT ran spo r ts y s témod vád zapo tp re čodte la ; 130 105 ] An t iOdo rte chno lóg iaHea tGea r®.[4 29 , 9 9 29 , 9 9 22, 9 9 15 , 9 9

VENTMAX elite VENTMAX textílie sú všestranné a veľmi pohodlné na nosenie aj vďaka použitiu mäkkých materiálov. Sú odolné voči vetru, priedušné a udržujú telo v teple. Sú určené pre všetky stredne náročné športové aktivity za všetkých poveternostných podmienok. priedušnosť vetruodolnosť Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA D ie v čen skáso f t she l lo vá bunda»B i l l y« Jeve t ruodo lná ,vodeodo lnáap r iedu šná . V e ľ .9 2 1 7 6[5 6 75 108 ] 29 , 9 9 50%ZĽAVA 59 , 9 9 P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA Ch lap čen skáso f t she l lo vá bunda»B i l l y« Jeve t ruodo lná ,vodeodo lnáap r iedu šná . V e ľ .9 2 1 7 6[5 6 75 103 ] 29 , 9 9 50%ZĽAVA 59 , 9 9 P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 .

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . Dám ska Pán ska Dám ska Pán ska T rek ingo váobu v»Me s s ina2 .0AQX« T rek ingo váobu vs memb ránouAQXjespo ľah l i vouobu vou a jpo ča sup r šan ý chdn í .Pán ska /Dám ska[34 705 23 ][34803 6 6 ] 4 9, 9 9 99 , 9 9 50%ZĽAVA So f t she l lo vábunda»Luka s /Lu c y« Ľahká ,e la s t i cká ,p r iedu šná ,nep remoka váave t ruodo lná . Pán ska /Dám ska[5 6 95 2 74 ][5 685 24 6 ] 29 , 9 9 69 , 9 9 57%ZĽAVA

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . Dám ska Pán ska Ou tdoo ro váobu v»U l t ima teP roLowGTX« T ra i lo vábe že ckáobu v»Speed c ro s s4« Z v r šokzoso f t she l lu ,e la s t i ckáGORE TEX memb rána . Un i -mode l .Pán ska /Dám ska[34 20834 ][34 10 6 1 7 ] P r iedu šn ý me shz v r šok ;p rak t i ck ýs y s témšnu ro van ia Qu i ck la ce ;O r thoL i tes t ie lka . Pán ska /Dám ska[3 6 20 104 ][3 630 1 2 2 ] 14 9 , 9 9 129 , 9 9 1 19 , 9 9 99 , 9 9

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA De t skáha lo váobu v»Rebe lI IJR« K id s -F i tna me ran iesp rá vne jve ľk o s t ichod id la . V e ľ .35 -3 9[3 6 7 20 70 ] 19 , 9 9 24, 9 9 P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA De t skáha lo váobu v»Rebe lI IVLCJR« K id s -F i tna me ran iesp rá vne jve ľk o s t ichod id la . V e ľ .28 -34[3 6 7 20 73 ] 19 , 9 9 24, 9 9 P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 .

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . Špo r to váta ška»P roT ra in ingI IKA« [ 10805 78 ] 19 , 9 9 24, 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 .9 .d o3 0 .9 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y . U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 .9 .d o3 0 .9 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y .

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . Ha lo váfu tba lo váobu v»Sp i r i tIT /Sp i r i tITJ r .« Pán ska[35850 15 ] 29 , 9 9 69 , 9 9 57%ZĽAVA De t skáfu tba lo váobu v»Sp i r i tFG« [350004 7 ] De t ská[358300 7 ] 37 , 9 9 4 9 , 9 9 24, 9 9 24, 9 9 50%ZĽAVA

Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky artikle sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne doporučené predajné ceny.

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . Indoo ro váobu v» Ind igoI IIN / Ind igoI IINJR« Pán ska[358540 2 ] 24, 9 9 4 9 , 9 9 Fu tba lo válop ta»Me r cu r ia lF ade« V e ľ .005[ 1 20 1 14 7 ] 9 , 9 9 19 , 9 9 50%ZĽAVA 50%ZĽAVA De t ská :V e ľ .28 -3 9[35834 13 ] 19 , 9 9 39 , 9 9 50%ZĽAVA

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . Kúpa c ieš ľapk y»Pamp lona /Pamp lonaJR« Pán sk e /Dám sk e[38480 6 6 ][384 6 1 1 7 ] 9 , 9 9 14 , 9 9 De t sk é :V e ľ .28 -35[3843403 ] 7 , 9 9 12 , 9 9 U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 .9 .d o3 0 .9 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y . U p l a t n í t ev os v o j e jp r e d a j n iI N T E R S P O R T .K a ž d áp o u k á ž k ap l a t íl e np r e1o s o b u .V ý p l a t avh o t o v o s t in i ej em o ž n á . P o u k á ž k ys an e d a j úk om b i n o v a ťsi n ým iz ľ a v am i .Z ľ a v o v áp o u k á ž k aj ep l a t n áo d1 .9 .d o3 0 .9 .2 0 1 8a l e b od o v y p r e d a n i az á s o b .Ď a l š i ez ľ a v o v ép o u k á ž k yn á j d e t evp r e d a j n i a c han a i n t e r s p o r t . s k .N i ev š e t k yp r o d u k t ys úd o s t u p n é vk a ž d e jp r e d a j n i I N T E R S P O R T .U v e d e n én am i e s t oc e n ys úo dd o d á v a t e ľ o v / v ý r o b c o vn e z á v ä z n eo d p o r ú č a n ép r e d a j n éc e n y .

POUKÁŽKA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 . POUKÁŽKA Šk o l sk ýse t 5 -d ie ln y : p la vk y ,kúpa c ia č iapka , oku l ia re , u te rák , v re ck o Šk o l sk ýse t 5 -d ie ln y : p la vk y ,kúpa c ia č iapka , oku l ia re , u te rák , v re ck o 39 , 9 9 39 , 9 9 Ch lap čen sk ý V e ľ .1 28 1 64 [54 24 18 7 ] 19 , 9 9 50%ZĽAVA D ie v čen sk ý V e ľ .1 28 1 64 [5300 1 13 ] 19 , 9 9 50%ZĽAVA P la t íod1 .9 . do30 .9 .20 18 .

VYUŽÍVATE VÝHODY ZÁKAZNÍCKEJ KARTY INTERSPORT? • Bonus až do výšky 3 % z vašich nákupov! • Akcie na vybrané produkty! • INTERSPORT Benefit systém – skipasy a wellnes až s 50 % zľavami! • Narodeninová SMS so zľavou – -20% na Váš nákup Viac na: www.intersport.sk a www.intersportbenefit.sk Impressum: Vydáva a za obsah zodpovedá: INTERSPORT Austria, 4600 Wels, Postfach 284, Flugplatzstraße 10, Litografia: Premedia GmbH – Intelligente Druck-Daten Lösungen, A-4600 Wels, www.premedia.at, Tlač: Ueberreuter Print GmbH, A-2102 Korneuburg, Fotografia: INTERSPORT. Výroba, návrh, realizácia a redakcia: intersport Austria Wels Uplatníte vo svojej predajni INTERSPORT. Každá poukážka platí len pre 1 osobu. Výplata v hotovosti nie je možná. Poukážky sa nedajú kombinovať s inými zľavami. Zľavová poukážka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob. Ďalšie zľavové poukážky nájdete v predajniach a na intersport.sk. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporúčané predajné ceny.

    Zdieľať